El jove ric i el mur. Dues imatges de l’hermèneutica platònica

Dimecres 29 d’octubre de 2008. Sala Gran de la Facultat de Filosofia de la UB.
Intervenció de clausura de la Reunió científica de l’àrea mediterrània de la International Plato Society, Estructures Formals i Forma literària en el Teetet, el Sofista, i el Polític. El títol d’aquesta intervenció- El jove ric i el mur- està format per dues imatges , l’una de Hegel i l’altra de Paul Friedländer, el mestre de Gadamer, les dues tenen que veure en moments en que ens són donats consells per a la lectura de l’obra de Plató. El problema que se’ns planteja és el de la seva compatibilitat. Examinarem la possibilitat d’una combinació dels mètodes aparentment antitètics d’atenció preferents als nuclis o atenció preferent al tot. L’atenció al tot ens permet determinar els nuclis des d’un moviment el menys projectiu possible.

 

Descarregar document

Bookmark the permalink.